2014. december 5., péntek

Péntek (Mo. 14/ 12.)

Reggel irtózatosan fáradtan ébredtem pár órácska alvás után. Tegnap megint kiveséztük a témát a pszichodokival, megvan a konkrét ok is, amiért nem alszom, így dolgozom az ügyön. Megcsináltam az edzést, aztán úgy maradtam. Képtelen voltam kimozdulni a lakásból, képtelen voltam bárminek is nekiállni. Iszonyatos erőfeszítésembe telik a legapróbb, rutinnak számító dolog elvégzése is. De tudom, mitől van, és tudom, hogy jobb lesz majd. Így hát bekapcsoltam a számítógépet és elkezdtem utánaolvasni a tegnapi diagnózisnak. A két darab A/4-es lap tartalmából a két pozitívumra és hat másikra emlékszem, ezeknek utánanéztem.

Nem vagyok Csernus rajongó, de ez az ürge az ide beszúrt videok nagy részében szinte szó szerint azt mondja, amit én átélek. Ezért tettem ide őket.








A Bakos Adolf video nagyon hosszú. De nagyon jó is. Főleg az első kábé fél óra (a többi vitamin- és egyéb ajánlás). Lefotóztam belőle pár képet, amik a legfontosabbak. Nem értek mindennel egyet (ld. táplálkozási tanácsok), de pl. az első kép néhány dolgot helyre tett a fejemben.



Döntöttem: segítséget kérek, kiemelem a fejem a homokból, és változást akarok, mert ahogy eddig volt, nem mehet úgy tovább. Felemészt, elpusztít. 

Egyelőre nehezen tudom hinni, hogy van kiút és a félelmeim egyelőre elnyomják azt az energiát, amit a pozitív irányultságba is fektethetnék.

És - amiről tegnap is írtam - tudom már egy-két nagyon fontos dologban, mit kell tennem, no ehhez hiányzik még az erő. Viszont ma rájöttem, tudatosult bennem, hogy ha halogatok, ha nem teszem meg, akkor csak egy helyben fogok toporogni, nem lesz semmiféle változás, márpedig akkor teljesen fölösleges pszichológushoz járnom, fölösleges ennyi pénzt kiszórni az ablakon, akkor - Csernus szavaival élve - megint csak ücsörgök a meleg sz@rban. Hiszen:


Edzés: LÁB-MELL-TRICEPSZ



R: 2 főtt tojás, marék kesu
E: halászlé, 2 kókusz tekercs (recept holnap)
V: -

Facebook oldal: Boszorkánykonyha

Hisztorikus személyiségzavar

:
"Csakúgy mint a dependens személyiségzavarban szenvedő, ők is másoktól várják az életben a védelmet, a segítséget, a "jót". Szociális simulékonyságuk mögött heves vágy él bennük, a figyelem és szeretet iránt. Folytonosan igénylik is az egyetértés és elfogadás bizonyítékait, és nagyon érzékenyek azok hangulatára, viselkedésére, akiktől függenek. Ha a mások érdektelenségével vagy a magára hagyottság fenyegetésével találkoznak, kiszolgáltatottnak érzik magukat. A hisztorikus nem függ kevésbé a mások figyelmétől és szeretetétől, mint a dependens, de szemben azzal, kezdeményező a megerősítések bebiztosításában. Ahelyett, hogy sorsát mások kezébe tenné, s így állandóan kockáztatná biztonságát, tevékenyen és kacéran igyekszik azok érdeklődését felkelteni, és az áhított csodálatot és megbecsülést megszerezni. Általában gyorsan felméri,milyen manőverekkel érhet célba, és nagyon érzékenyen "fogja" mások hangulatát. Mivel állandóan "résen van", viselkedése és érzelmei szeszélyesen változnak. Nem csak egyetlen fontos kötődése van, mint a dependensnek, s rendszerint hiányzik belőle a hűség, a lojalitás. Interperszonális kapcsolatait kacérság, dramatikuks elemek és szeszélyesség jellemzi.

Jellemzi őket: az újdonság iránti vágy, lelkesedés, élénk képzelőerő, hangulati labilitás, romantikus hajlandóság, szeszélyesség és impulzivitás. Követelőzően sóvár és önző viselkedés is jellemzi őket. Többnek akarnak látszani, mint amilyenek valójában. Ahogy egyre jobban becsapják saját magukat, úgy kerülnek egyre messzebb a valódi érzésektől, és végül semmi más nem marad, csak az üres megjátszottság. Érzelmeik, mások iránti lelkesedésük gyorsan elillan, előnyben részesítik a harsány és élénk dolgokat, teátrálisan lelkesednek, szeretnek csillogni és nagy életcélokról álmodozni, játszadoznak az öngyilkossággal, a lelkes önfeláldozás és lemondás és a naiv, görcsös, gyerekes önzés ellentmondásai, s mindenekelőtt a bohóckodó komolytalanság és tragikum sajátos keveredése az életmódjukban jellemzi viselkedésüket.

A hisztériás viselkedését kormányzó erők közül "a szeretet elvesztésétől való rettegés" a legfontosabb, így különösképpen függnek azoktól, akik képesek megvonni tőlük a szeretetet. Az irracionális érzelemkitörések, a kaotikus viselkedés, a dramatizáció, valamit a fantázia és valóság összekeverése jellemzi őket. Jelen van a hiúság, a labilitás, és dependencia, de főként szerepjátszó és tünetimitáló, a gyorsan váltakozó, rövid ideig tartó feszült üres boldogtalanság, az ehhez társuló inaktivitás, visszahúzódás, depresszió, irritabilitás és makacsság, valamint az ezt felváltani képes impulzivitás, alacsony frusztrációs tolerancia, könnyelműség, a szabályok felrúgása és rövidlátó hedonizmus jellemző.

A hisztorikus személyiségek sokszor szinte karikatúraszerűen éppen azt reprezentálják, amit a modern társadalom elvár és csodál tagjaiban: legyünk szeretetre méltóak, elbűvölőek, sikeresek, népszerűek, vonzóak és szociábilisak. A zavart éppen a túlzottan dramatikus, reaktív és hevesen kifejezésre juttatott magatartás és az interperszonális kapcsolatok bizonyos jellegzetes zavarainak jelenléte adja.

A figyelemfelkeltési vággyal átitatott viselkedés nagyon sokféle összefüggésben mutatkozik meg.
A hisztorikus személyiség fő ismérvei:
1., folyamatos megerősítést, egyetértést és dicséretet kíván vagy követel
2., küllemében vagy viselkedésében a helyzethez nem illően szexuálisan kacér, és csábító
3., túlzottan törődik testi-fizikális vonzerejével, küllemével
4., érzelmei indadekvát módon felnagyítva juttatja kifejezésre, például alkalmi ismerősöket eltúlzott lelkesedéssel és hévvel ölel át; megállíthatatlanul tud zokogni apróbb szentimentális történések kapcsán, és szeszélyes hangulatváltásai vannak
5., kényelmetlenül érzi magát olyan helyzetekben, ahol nincs a figyelem középpontjában
6., érzelemnyilvánításai gyakran változnak és sekélyesek
7. egocentrikus, cselekedetei azonnali kielégülésszerzésre irányulnak, nem tolerálja jól a frusztrációt vagy a késlekedő gratifikációt
8., beszédstílusát excesszív impresszionizmus és a részletek elnagyolása vagy hiánya jellemzi, például ha azt kérjük, hogy jellemezze az édesanyját, akkor nem mond mást: "Hát ő egy csodaszép asszony volt"

Zavar azonban csak akkor állapítható meg, ha a tünetek következtében jelentékeny kínlódás-szenvedés vagy maladaptív szociális és/vagy foglalkozásbéli működést lehet megállapítani.

A hisztérikus személyiségzavarban szenvedők bombasztikusan nyilvánítanak érzelmeket, valóságos és harsány érzelmi viharok formájában, ugyanakkor mégis felületesen. Jellemző rájuk a folytonos feltűnési viszketegség, figyelemfelkeltési vágy. A szexuálisan csábító, kacér viselkedés is központi tulajdonságuk, bár ez is felszínes, és nem mindig jár együtt megfelelő intenzív erotikus válasszal. Állandóan "színpadon" vannak, és "folyik az előadás", mégpedig olyan fokon, hogy néha képtelenek a fantáziát és a valóságot elkülöníteni. Hiányzik belőlük valamilyen "központi lényeg", így szinte kaméleonként képes változtatni az exteriőrjét. Egy egy fedőréteg csak arra jó, hogy eltakarja az alatta lévő más érzelmi színezetű réteget. Mindig azt az arcát mutatja, ami szerinte összhangban van az interperszonális környezettel: vagyis azt, ami a körülötte lévőknek "legjobban megfelel", vagy amit "azok megérdemelnek". Egyrészt túlzott engedékenység, megfelelni vágyás jellemezheti őket, másrészt viszont könyörtelen akarnokok tudnak lenni,ami nagyon kiábrándító tud lenni.
Stílusát pontatlanság, felületesség és túlzásokra való hajlam jellemzi. Figyelmüket nehezebben összpontosítják, percepciójuk és információ feldolgozási módjuk inkább globális és diffúz, semmint részletezően alapos és következetes. Nem őszintén és mélyen kiváncsiak, nehezen koncentrálnak, és nem gondolkodnak logikusan. Tevékenységeikben nem mélyülnek el eléggé, többnyire dilettánsok maradnak. Általában kerülik azokat az embereket és tevékenységeket, melyek miatt felületességükre fény derülne, és azt fel kellene adniuk. Ténybeli kérdésekre rendszerint "nem tudom"-mal válaszolnak.
A hisztorikus személyiségzavar igen széles klinikai kontinuumban változik, az egészen súlyos zavartól a viszonylag egészséges kontinuumig.

Énkép, panaszok: A hisztorikus gyakran jó benyomást kelt, hisz látszólag könnyen fejezi ki gondolatait és érzelmeit, és dramatikus viselkedésével képes mások figyelmét felkelteni. Magakellető és önkifejező tehetségük azonban változó erejű és felületes. Szeszélyesek, könnyen felizgatódnak, nem tűrik a frusztrációt, várakozást és csalódást. Szavaik és érzéseik felületesek, megjátszottak. Kapcsolataikban nem őszintén barátiak, aktívan követelik az elismerést, szexuálisan provokatívak, manővereznek, kokettálnak. Hol gondtalannak és rafináltnak, hol gátoltnak és naivnak tűnnek. Amíg csak játékról van szó, például a szexualitásban, addig "nincs velük baj", de ha a dolog komolyra fordul, akkor zavartan, éretlenül vagy szorongva viselkednek.

Önmagukat szociábilisnak, barátságosnak és szeretetre méltónak tekintik. Legtöbbször nincs belátásuk, emiatt nem ismerik el (vagy fel) a gyengeségeiket, depressziójukat, hosztilitásukat, belső zavaraikat. Nagyon érzékenyek azoknak a véleményével szemben, akiktől függnek, akiktől szeretetet és gondoskodást kapnak. Erősen függnek a külső visszajelzésektől, emiatt figyelmük csapongó, impresszionista, és elvesznek a részletekben. Néha az apró történésekre is igen érzékenyek, ugyanakkor mert kognitív stílusuk felületes, képtelenek igazán elmélyedni.

Mivel egész életükben azzal törődnek, hogy mások mit gondolnak és éreznek velük kapcsolatban, egyúttal ez akadályozza meg őket, hogy saját gondolataikkal és érzéseikkel foglalkozzanak. Lelki életük szegényes. Emiatt nem képesek tudattalan érzéseik árnyaltabb kezelésére, s leginkább csak ezek elzárását, elfelejtését és kényelmetlen emlékeik disszociálását tanulták meg. Önértékelésük mások ítéletétől függ, nem látnak okot önmaguk elemzésére, mert ha magukra figyelnének, el kellene fordulniuk a számukra oly fontos külvilágtól. Egyébként is kínos lenne felfedezniük elviselhetetlen ürességüket, triviális lelki valóságukat. Ezt szolgálja a masszív és teljes elfojtás.

Bár mindenkinek szüksége van stimulációra, figyelemre és egyetértésre, a hisztorikus azonban telhetetlenül és kiszolgáltatottan igényli ezt, mert "nélküle megszűnik létezni". Folytonosan igényli mások figyelmét, mert identitása különben szétesik, szétfoszlik. Nemritkán sikeresek céljaik elérésében, amikor megerősítést és figyelmet igényelnek másoktól.
Stratégiáik annyiban tekinthetők kórosnak, hogy nem korlátozzák manipulációikat olyan helyzetekre, amelyeknek meg is tudnának felelni. Mohó figyelemvágyuk kielégíthetetlen, és ennek forrásait sűrűn váltogatják. Mindenáron megpróbálják "eladni" magukat, ezért kacérak, színészkednek, frivoliak, hazudoznak, feltűnősködnek.
Nemcsak azt képesek jól megérezni mi az ami "eladható", ami "átmegy", de azt is hamar megtanulják, milyenek a külső hosztilitás és elutasítás jelei. Ez képessé teheti őket a gyors alkalmazkodásra és a csalódások elkerülésére is. Interperszonális érvényesülési kézségük nemcsak a dicséret megszerzésére, hanem az elutasítás elkerülésére is kiterjed. Bár látszólag sokszor tetszést aratnak, nem igazán tudnak jó érzéseket kelteni, mert az effektusaik felületesek, a kapcsolataik nem stabilak és teljesek. Félnek a tartós kapcsolatoktól, mert hosszú távon kiderülhet lelki-érzelmi ürességük." forrás

"A hiszteroid személyiséget a változás, a kockázat és a szabad(os)ság túlhangsúlyozásáról ismerhetjük meg. Kerüli a korlátozást, a rögzítettséget, a tradíciókat és a szabályozottságot.  A pontosság és az előrelátó tervezés idegen tőle. A hiszteroid személyiség logikája nem ismeri el a tények világát, annál inkább a csodavárás, a „majd lesz valahogy” jellemzi. Közülük kerülnek ki a „kedves” szélhámosok, házasságszédelgők. Szembetűnően szeretnek a középpontban lenni. Feltűnően törekszenek elnyerni mások figyelmét, csodálatát, ezért teátrálisan, akár gátlástalanul viselkednek. Kritika esetén - hiúságuk sérülése miatt- szélsőséges érzelmi választ adnak, mely emocionális éretlenségüket tükrözi. Élénk, kifejező magatartásuk miatt könnyen alakítanak kapcsolatokat, amelyek céltalanok és felszínesek. Érzelmeik túlzóak, gyermetegek, és mások figyelmének vagy szimpátiájának (gyakran erotikus céllal) elnyerését szolgálják. A beteget az újdonság és élménykeresés vezérli. Társas kapcsolataiban is én-központú. Látszólag jó társasági szereplő, színes, figyelmet felkeltő, kommunikatív figura, azonban ezt hosszútávon nem viseli jól környezete. A hiszteroid személyiség mindig szerepet játszik, képtelen önmaga lenni. Rövid ideig tartó lelkesedése, az újdonság keresése belső ürességéből adódik. Saját magát is becsapja, a tényekkel szemben is áltatja magát – emiatt kóros hazudozónak tartják. A hiszteroid személyiség gyakran mutat kihívó szexuális viselkedést, amely azonban frigiditással párosul. Szinte mindenkivel flörtöl, de képtelen mélyebb érzelmekre. Hajlamosak a nem-szexuális kapcsolatok szexualizálására, miközben nem törekszik nemi kapcsolatra. Kihívó magatartása a figyelemfelkeltés, függőség és védettség utáni vágyakozását leplezi. A hiszteroid személyiség további jellemzője, hogy a lelki dolgokat testiekbe fordítja át: többek között bénulásban, ájulási rohamokban, migrénben. Egész teste a közlés eszköze. Napjainkban ez a személyiségzavar gyakrabban észlelhető nők között, de férfiaknál sem ritka." forrás

Edzéstipp otthonra: mozogj az ünnepek alatt is!

Sajnos csak így tudom linkelni, de jelöld ki, másold be a címsorba és már kezdheted is!


1. rész:

https://www.facebook.com/video.php?v=954287371266812&set=vb.115693438459547&type=2&theater

2. rész:

https://www.facebook.com/video.php?v=954937514535131&set=vb.115693438459547&type=2&theater

3. rész:

https://www.facebook.com/video.php?v=955644261131123&set=vb.115693438459547&type=2&theater

4. rész

https://www.facebook.com/video.php?v=957538517608364&set=vb.115693438459547&type=2&theater

Ha lesz több rész, linekem.

Facebook oldal: Boszorkánykonyha

Tapasztalatok fél év ketogén étrend után

Ketogén étrend: alapok (link gyűjtemény) itt

Ketogén étrend minta 1 itt, 2 itt, 3 itt, 4 itt, 5 itt, 6 itt, 7 itt, 8 itt, 9 itt

Ketogén reggelik (gyűjtemény) itt

Ketogén ebédek (gyűjtemény) itt
Ketogén vacsorák (gyűjtemény) itt

Ketogén étrendem (heti menüvel):

1. heti összefoglaló itt.
2. heti összefoglaló itt.
3. heti összefoglaló itt.
4. heti összefoglaló itt

5. heti összefoglaló itt
6. heti összefoglaló itt
7. heti összefoglaló itt
8. heti összefoglaló itt
9. heti összefoglaló itt
10. heti összefoglaló itt
11. heti összefoglaló itt
12. heti összefoglaló itt
13. heti összefoglaló itt
14. heti összefoglaló itt
15. heti összefoglaló itt
16. heti összefoglaló itt
17. heti összefoglaló itt
18. heti összefoglaló itt
19. heti összefoglaló itt
20. heti összefoglaló itt
21. heti összefoglaló itt
22. heti összefoglaló itt
23. heti összefoglaló itt
24. heti összefoglaló itt

Tapasztalatok negyed év ketogén étrend után itt

Ahogy azok látnak, akik nem ismerik a ketogén étrendet



- Két pofára eszem a nyers húst.


- Nagy kanállal falom a zsírt.


- Hízom.

- Életem minden egyes percét a méricskélés, számolgatás tölti ki, emellett kétségbeesetten rohangálok a lakásban, ha akár csak egyetlen grammal több szénhidrátot vittem be.


- Több órás napi elfoglaltságom, hogy aggódva figyelem a kortizol szintemet. Mert ugye a Naprendszer nem a Nap, hanem a Kortizol körül forog.

- Éhezem.

- Nem eszem gyümölcsöt, így aztán már hatalmas vitaminhiányom van, a testem szenved.

- Két pofára falom a vitaminokat.

- Beteges vagyok, nincs energiám, nem működik az agyam, szalonnán élek, húst eszem hússal, egyoldalú a táplálkozásom, a cukorhiánytól nem tudok gondolkodni, a gluténhiánytól leállt az emésztésem, a bőröm felmondta a szolgálatot: kiütéses, repedezett, aszott, lóg...

Ahogy én tapasztalom



- Ketogén étrendre átállnom pofon egyszerű volt. A ketoban ugye alap: nincs tejtermék, nincs glutén, nincs cukor. A szervezetem képtelen feldolgozni a tejtermékeket, heves hányást-hasmenést, kegyetlenül fájdalmas bőrkiütéseket, bőrpírt okoz a fogyasztásuk. A lisztes dolgoktól iszonyatos hasmenésem van. A szénhidrátoktól a fogyasztásuk után a falat kaparom az éhségtől, mindegy, mennyit eszem belőlük, viszont bizonyos mennyiség után "szénhidrát kómát" okoz (magas pulzus, rosszullét, vérnyomásesés, beájulós alvás). És falásrohamokat. Így mindezek elhagyása már a paleos korszakomban megtörtént. Én egyik napról a másikra váltottam ketora. És közben folyamatosan olvastam, kérdeztem, tanultam.


- A mérleg majdnem egyenletes fogyást mutatott, és amikor a szervezetem elérte a számára ideális állapotot, a fogyás megállt. És azóta is stabil a súlyom. Bár azt meg kell jegyezzem, hogy leszoktam az állandó mérlegre ugrálásról. Tökéletes visszajelzés a tükör és az, hogy a 34-es méretű ruháim a mai napig mind jók, kényelmesek.








- Isteni finomakat eszem. Igyekszem akkor tenni, ha éhes vagyok. Ami nagyon szuper: teljesen mindegy, melyik napszakban, hány órakor eszem.

- Az étkezéseket a fél év alatt sikerült megoldanom akkor is, ha nem voltam otthon. Voltam vendégségben, anyuéknál, szülinapi buliban, laktam három napig szállodában, költöztem, jártam külföldön, eleve két heteket Ausztriában dolgozom, voltam wellness hétvégézni, utaztam... 

- Nem követek egyetlen ketos irányzatot sem.

- Úgy eszem, ahogy nekem jó, még ketogénen belül is rengeteg alapanyag és lehetőség van.

- Alig járok boltba. Az alapanyagok legnagyobb részét a piacon szerzem be, szerdán is és szombaton is van, tökéletes elosztás.

- Fél év után is állítom, hogy ez a legalacsonyabb költségvetésű étrend, amit ismerek. Emellett időkímélő is: soha ilyen kevés időt nem töltöttem még a konyhában.


- Az izomtömegem nem csökkent, van erőm futni, hegyet mászni, túrázni, súlyzós edzéseket végezni.

- Egy időben számoltam a makrokat, mostanában hetek óta nem.

- Nem esem kétségbe, ha egyszer-egyszer étolajban sült húst eszem (pl. vendégségben), aki akarja, ne nevezze ezeket az étkezéseket ketogénnek, viszont szerény véleményem szerint nem fogok belehalni, ha néha előfordul. 

- Akad bőven finomítani való az étrendemben, de elsősorban a testemre hallgatok. Imádtam a pörkölt-sós földimogyorót, de elhagytam, mert rosszul voltam tőle és akkora mély, kemény, fájdalmas puklik nőttek tőle a karomon és olyan fényes, pattanásos lett tőle az arcbőröm, hogy vettem a jelzést: nem kell ez nekem. A sajtot is igyekszem minimalizálni, de mivel imádom és nem okoz tüneteket, a wellnessen bizony nem hagytam ki a sokféle sajtot. A kávé adagomat csökkentettem, igyekszem csak reggelente inni, de amíg szeretem, nem fogom elhagyni, és igaz, hogy nagyon ritkán, de iszom egyet délután is.

- Nem tartom magam bigott ketosnak, de nem is ítélem el azokat, akik mindennek alaposan utánajárnak, akik makrot számolnak, pontosan mérnek, vagy akik szénhidrát-számolós vagy bármilyen más étrenden vannak. Elsődleges célom nem a ketogén étrend tartása, hanem hogy jókat egyek, jól legyek, ne legyek állandóan éhes, legyen erőm az edzésekhez. Mivel mindez teljesül, számomra ez nem kín, hanem az eddigiekhez képest megkönnyebbülés. Kérdezni kérdezek és olvasok is, de nem ez tölti ki a mindennapjaimat.

- A környezetem egyre jobban tolerálja az étrendemet, mert látják, hogy nem állandóan dobozokkal és patikamérleggel mászkálok, hogy eszem, méghozzá jókat és eleget is, hogy nem voltam beteg talán egy éve, de a ketos fél év alatt egyáltalán nem, hogy nem fogyok (már nem is akarok), tehát hogy fizikailag jól vagyok.


- És végül egy friss kép, szerdai. Igaz, hogy vastag pulóverben vagyok, alatta még két réteg öltözék, de talán látszik, hogy egyben vagyok, jól vagyok és nem hordok magamon (még a wellness hotelben sem) úszógumit.

Keto motiváció:

LCHF: Susan itt

LCHF: Kat itt

LCHF: Amanda itt

LCHF: Fatima itt


LCHF: Frida itt



LCHF: Lindha itt


LCHF: Lisa itt

LCHF: Christine Cronau itt



LCHF story: Maria Emmerich itt
LCHF sztori: Rheanna itt




Derek sztorija itt

Telaine története itt

Tony története itt

LCHF story: Zuzka itt

Egy házaspár története itt
Csak a cukor elhagyásával mennyi változás! itt

Egy idősebb házaspár története itt


Megtalálsz a Facebookon is: Boszorkánykonyha